Servicios disponibles

Consulta aquí los servicios disponibles hasta el momento

Proyectos de Investigación

Proyectos de Investigación con SIDIAP

El SIDIAP treballa dia rere dia per poder respondre ràpidament a projectes de recerca plantejats per equips investigadors. Aquests projectes responen a un protocol degudament elaborat i que prèviament ha estat aprovat pel CC SIDIAP i el Comitè Ètic (CEIm) de l'IDIAP Jordi Gol. Per més informació consultar l'apartat Sol·licituds. Abans de la valoració per part del CEIm, SIDIAP realitza un estudi de factibilitat del projecte per garantir la viabilitat de l'estudi abans d'acabar el circuit. Un cop el projecte ha estat aprovat es convoca una reunió amb l'Equip Investigador, el Data Extractor (DE), i un consultor clínic per tal de realitzar l'operativització del projecte. Aquesta operativització consisteix a traduir el protocol a les dades del SIDIAP i conclou amb la generació del Document d'Especificacions (DOCESP) que detalla a l'Equip Investigador tota la informació necessària per poder definir el seu estudi: Diagrama de població amb criteris d'exclusió/inclusió N poblacional final Dominis Codis seleccionats i codificacions Períodes Columnes Després de rebre el consentiment al DOCESP per part dels investigadors, es realitza l'extracció i un Informe de Qualitat de les dades que permet validar la correcció de les mateixes prèviament a l'entrega.

Proyectos de Investigación con SIDIAP-OMOP

SIDIAP està traduït al Common Data Model (CDM) d'OHDSI, OMOP. Això vol dir que es pot participar amb SIDIAP-OMOP a qualsevol projecte d'aquests consorci si les dades necessàries estan disponibles. Les dades SIDIAP-OMOP no s'entreguen als equips investigadors. En comptes d'extreure les dades, s'executen els estudis dins de la xarxa del SIDIAP i només es comparteixen externament els resultats. Si necessites més informació si us plau posa't en contacte amb Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Proyectos de Investigación con SIDIAP-CONCEPTION

SIDIAP està traduït al Common Data Model (CDM) CONCEPTION, que fa servir VAC4EU. Això vol dir que es pot participar amb SIDIAP-CONCEPTION a qualsevol projecte d'aquest consorci si les dades necessàries estan disponibles. Les dades SIDIAP-CONCEPTION no s'entreguen als equips investigadors sino que s'executen els estudis a la xarxa del SIDIAP i només es comparteixen externament els resultats. Si necessites més informació si us plau posa't en contacte amb Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Estudios de Viabilidad

Estudis que proporcionen unes dades aproximades i als quals no s'apliquen els mecanismes i processos de control de qualitat existents, ja que el seu objectiu és tenir una primera aproximació al problema per veure si posteriorment val la pena fer un estudi més ben definit. Amb aquests projectes no es pot fer cap publicació científica ja que la informació no té la precisió ni garanties que necessita un manuscrit científic.

Estudios Exploratorios

Per aquelles primeres aproximacions on volem saber la N que es disposa a la base de dades d'un determinat problema de salut o fàrmac. Cal indicar el problema de salut definint el codi CIE-10 o el fàrmac amb el codi ATC i només es donarà la N (sense estratificar ni ajustar). Aquesta dada es donarà gratuïtament, i s'ha d'entendre com una mesura de factibilitat; aquesta N no ha de publicar-se (excepte en aplicacions per finançaments i protocols d'estudi/s).

Fuentes Externas

SIDIAP pot creuar la seva informació amb les dades disponibles al Programa d'Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut - PADRIS. En l'actualitat, aquest circuit permet creuar amb: Hospitals d’aguts (CMBD-AH) Hospitals Psiquiàtrics Monogràfics (CMDB-SMH) Salut Mental Ambulatòria (CMDB-SMA) Urgències (CMDB-UR) Registre de Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA) Registre de Pacients i Tractaments del CatSalut (RPT) DataMart de Serveis Sanitaris DataMart de Prestació Farmacèutica Registre d'Hipercolesterolèmia Familiar A més a més, SIDIAP pot vincular altres dades no incloses a PADRIS, mitjançant un creuament segur. Com a exemple, i entre molts altres, s'ha pogut incloure informació en estudis SIDIAP de:

 • Registro de Cáncer Parc Salut Mar

  Registre Hospitalari

 • Cohort ARTPER

  Cohort de pacients amb arteriopatia perifèrica

 • ReDeGi

  Registre de pacients amb Demència de Girona

 • Registro de Mortalidad

  Registre de Mortalitat de l'Institut Nacional d'Estadística

 • REGICOR

  Registre Gironí del Cor

 • Datos meteorológicos y ambientales

  Servei Meteorològic de Catalunya

Otros Servicios

 • Texto libre

  SIDIAP tiene acceso al texto libre anonimizado escrito por los profesionales de primaria en las historias clínicas (MEAPS). Este texto puede utilizarse para realizar validaciones de problemas de salud, extraer signos o síntomas o registrar otra información no estructurada necesaria. A continuación se detalla el procedimiento para la realización de análisis de texto libre que SIDIAP ofrece en la actualidad: El equipo investigador define a la población ya las ventanas temporales de interés. Una tercera parte (Instituto Catalán de la Salud) extrae el texto libre de acuerdo al punto 1. El equipo investigador define los conceptos de búsqueda de interés (palabras "clave"). SIDIAP identifica los conceptos de interés definidos por el equipo investigador. Se hace el análisis del texto por el equipo de investigación. El texto libre vuelve a SIDIAP y se eliminan los casos y/o la información no útil por el proyecto (no validada en el punto 5).

 • Cuestionarios de validación

  Desde SIDIAP y mediante los equipos de Atención Primaria, pueden diseñarse y publicarse cuestionarios de validación. Estos formularios pueden estar disponibles para ser cumplimentados por los profesionales sanitarios con distintas finalidades: Validación de diagnósticos, opiniones, etc. Selección de unidades básicas asistenciales concretas según el objetivo de un posterior proyecto Obtención de información relevante por la investigación no recogida de otra forma

 • Representaciones geográficas

  Mediante mapas vectoriales SIDIAP puede ayudar a representar geográficamente datos en Cataluña. Actualmente se pueden representar datos a nivel de: Provincias Regiones Sanitarias (RS) Áreas Básicas de Salud (ABS) Secciones censales Estas representaciones también permiten el cálculo de distancias, por ejemplo entre hospitales, o las asignaciones de direcciones concretas a cualquier unidad sanitaria.

 • Preselecciones

  Disponibilidad de seleccionar aleatoriamente o, siguiendo unos criterios facilitados por los equipos de investigación, centros, unidades, profesionales u otros para poder realizar a posteriori cualquier tipo de estudio de investigación: intervenciones, ensayos clínicos, estudios de validación, casos/controles, . ..

SIDIAP, 2022