Algorismes i Validacions

Algorismes

Diabetis

Amb l’objectiu de detectar possibles errors del diagnòstic i classificació de la diabetis, es van crear tres algoritmes per la seva identificació: DM1, DM2 indeterminada i tractament antidiabètic sense diagnòstic. Es van reclassificar els DM1 sense tractament insulínic, els pacients amb DM indeterminada i els tractats sense cap diagnòstic de diabetis.

Mata-Cases M, Mauricio D, Real J, Bolíbar B, Franch-Nadal J. Is diabetes mellitus correctly registered and classified in primary care? A population-based study in Catalonia, Spain. Endocrinol Nutr. 2016 Nov;63(9):440-448. doi: 10.1016/j.endonu.2016.07.004. Epub 2016 Sep 6.

PubMed

MPOC

Per tal d’identificar la població amb MPOC i assegurar el diagnòstic correcte es va crear un algoritme en base a criteris d’edat, història de tabaquisme i l'espirometria obstructiva.

Barrecheguren M, Monteagudo M, Ferrer J, Borrell E, Llor C, Esquinas C, Miravitlles M. Treatment patterns in COPD patients newly diagnosed in primary care. A population-based study.  Respir Med. 2016 Feb;111:47-53. doi: 10.1016/j.rmed.2015.12.004

PubMed

Validacions

MEDEA i la sensibilitat de cinc tipus de càncer

Es va realitzar el creuament de SIDIAP amb les dades del registre hospitalari  de tumors de l'Hospital de Mar i es calcularen la sensibilitat i el valor predictiu positiu de cinc tipus de càncer (cervical, mama, colorectal, pròstata i pulmó).

Garcia-Gil M, Elorza JM, Banque M, Comas-Cufí M, Blanch J, Ramos R, Mendez-Boo L, Hermosilla E, Bolibar B,  Prieto-Alhambra D.  Linking of primary care records to census data to study the assosciations between socioeconomic status and cancer incidences in Southers Europe: a nation-wide ecological study. Plos One 2014;9(10):e109706.

Artritis Reumatoide

Validació comparant prevalença observada a SIDIAP amb l’esperada segons estudis de cohorts previs. Addicionalment, es va demostrar que el % de pacients amb factor reumatoide + (entre els que tenen dades al respecte) era semblant a l’esperat.

Fina-Aviles F, Medina-Peralta M, Mendez-Boo L, Hermosilla E, Elorza JM, Garcia-Gil M, Ramos R, Bolibar B, Javaid MK, Edwards CJ, Cooper C, Arden NK, Prieto-Alhambra D. The descriptive epidemiology of rheumatoid arthritis in Catalonia: a retrospective study using routinely collected data. Clin Rheumatol. 2014 Oct 26

Factors de risc cardiovascular

Validació tot comparant prevalença observada a SIDIAP amb l'observada i considerada com a gold-standard del Registre REGICOR. Addicionalment, es va comparar la incidència de malaltia cardiovascular i l'associació amb els factors de risc.

Ramos R, Balló E, Marrugat J, Elosua R, Sala J, Grau M, Vila J, Bolibar B, Garcia-Gil M, Martí R, Fina F, Hermosilla E, Rosell M, Muñoz MA, Prieto-Alhambra D, Quesada M. Validez del Sistema de Información para el Desarrollo de la investigación en Atención Primaria (SIDIAP) en el estudio de enfermedades vasculares: estudio EMMA. Rev Esp Cardiol. Rev Esp Cardiol. 2012 Jan;65(1):29-37

Validació de diagnòstics de 25 tipus de càncer a SIDIAP

L'objectiu d'aquest estudi era validar 25 tipus de càncers incidents al SIDIAP utilitzant els registres de càncer de base poblacional de Girona i de Tarragona com a gold-standard. Observem que el SIDIAP inclou el 76% dels diagnòstics de càncer que figuren als registres de càncer encara que també inclou nombrosos casos que no estan registrats en aquests (39%). En general, els resultats donen suport a l'ús dels diagnòstics de càncer del SIDIAP per fer recerca epidemiològica quan el càncer és l'outcome d'interès.

Recalde M, Manzano-Salgado CB, Díaz Y, Puente D, Garcia-Gil MDM, Marcos-Gragera R, Ribes-Puig J, Galceran J, Posso M, Macià F, Duarte-Salles T. Validation Of Cancer Diagnoses In Electronic Health Records: Results From The Information System For Research In Primary Care (SIDIAP) In Northeast Spain. Clin Epidemiol. 2019 ; 11:1015-1024. doi:10.2147/CLEP.S225568. Epub 2019 Dec 03. pmc:PMC6899079. PMID:31819655.


SIDIAP, 2022