Descriptiva dades generals

Diagnòstics

En aquest apartat es mostra la distribució temporal dels registres de problemes de salut disponibles a la base de dades del SIDIAP amb codificació CIM10-MC.
També es poden veure els 10 diagnòstics més habituals a AP fins el moment i quines són les seves N's.

Per més informació sobre aquesta taula i què es pot facilitar per recerca veure Informació disponible.

Baixes Laborals

SIDIAP a més de diagnòstics inclou els problemes de salut que provoquen baixes laborals o ITLs (Interrupció Temporal Laboral). Els 10 motius més comuns per les baixes laborals actuals es poden veure a l'histograma següent.

Per consultar quines dades relatives a baixes laborals es poden demanar per recerca, reviseu l'apartat Informació disponible.
SIDIAP, 2022