Descriptiva dades generals

Fàrmacs

Pel que fa fàrmacs, a la base de dades hi ha disponibles dues fonts amb diferent origen:
  • Fàrmacs prescrits o prescripció
  • Fàrmacs facturats o facturació
Per més informació sobre quins camps s'inclouen, veure Informació disponible, apartat Fàrmacs.

Fàrmacs prescrits

El SIDIAP disposa de les dades de tots els fàrmacs prescrits a la Història Clínica Electrònica (HCE).
Seguidament es pot veure una descriptiva d'algunes de les dades incloses en aquesta taula:

Fàrmacs facturats

Descriptiva de les dades incloses a facturació, que comprenen tots els fàrmacs finançats pel Sistema Nacional de Salut i retirats de les farmàcies mitjançant receptes emeses per professionals de l’Institut Català de la Salut.

*Nota: S'observa un descens en el nombre de registres des del juliol del 2012, quan es va implantar la mesura d'euro per recepta.

SIDIAP, 2022