Descriptiva dades generals

Variables

Les variables recollides al SIDIAP estan separades segons la seva procedència:
  • Variables clíniques o de consulta
  • Variables analítiques o de laboratori
Per més informació sobre quin tipus de variable es pot trobar a cada grup i quina informació addicional es pot sol·licitar si us plau consulteu la pestanya Informació disponible, Variables.

Variables clíniques

Les següents figures mostren la distribució temporal de totes les variables de consulta ja incloses a la taula Variables Clíniques i el nombre de registres de les mesures més registrades:
*Nota: Es pot veure un clara caiguda en el nombre de registres al 2020 provocada per l'inici de la pandèmia de la COVID-19.

Variables analítiques

Tot seguit podem trobar representacions gràfiques de la distribució temporal de les proves de laboratori validades pel SIDIAP, les analítiques amb més registres i el percentatge de registres afegits automàticament al sistema en comparació amb els registrats manualment pels professionals d'AP o RIMAP (Registre Introduït Manualment a Atenció Primària).
*Nota: Es pot observar que la majoria de registres de laboratori del SIDIAP estàn introduïts de forma automàtica al sistema per part dels laboratoris.
SIDIAP, 2022