Descriptiva dades generals

Visites

A continuació es mostra informació relacionada amb les visites per pacient realitzades pels diferents serveis d'Atenció Primària:

  • Medicina de Família (MF)
  • Infermeria
  • Pediatria
  • Odontologia
  • Treball Social (TS)
  • Ginecologia i Obstetrícia
Per informació detallada sobre les variables incloses consulteu la pestanya Informació Disponible.

*Nota: S'observa un increment de les visites a partir del 2020, canvi generat per l'augment de les consultes no presencials degudes a la pandèmia de la COVID-19.

SIDIAP, 2022